За Kaivac

Фирмата Кайвак е основана през 1997 г. Главната идея за основаването й е решаването на проблема с незадоволителната хигиена в тоалетните и кухните - най-чуствителните места в обществените сгради.

Задълбоченото проучване на проблема показа, че  имиджа на една обществена сграда - ресторант, хотел, МОЛ, учебено заведение, болници, банка  и т.н.  е пряко свързан с хигиената на  тези зони.

Същевременно, почистващия персонал ненавижда изпълнението на задълженията си в тези помещения.

Всичко това роди  Kaivac No Touch Cleaning System - Система за почисване без докосване на замърсените повърхности с ръце.

Основателят на фирмата, г-н Робинсън, революционизира почистването на тоалетните, като комбинира миене под налягане, препарати, водозасмукване и др. инструменти върху една самостоятелна платформа.

Тази система на измиване е по-лесна, по-бърза и по-ефектиивна от всички друг методи.

Тази иновация в почистването се оказа перфектна не само за тоалетни, но  след последващо развитие в инженеринга на системата, също така за коридори, стени, класни стаи, стълбища,  кухни, фоайета и т.н.

Така в момента редица потребители замениха своите подомиячни автомати, екстрактори, прахо- и водосъбирачки, мопове и кофи с по-евтината и универсална Кайвак система.

Голямо предимство на тази съвременна технологична система е нейната модулна структура.Подобно на ЛЕГО към една машина могат да се прибавят или отнемат функционални компоненти, без да се пречи на работата на останалите модули.Това повишава изключително мобилността, тъй като  за минути компонентите могат да бъдет отделени един от друг и транспортирани даже в обикновен автомобил - решава се често срещан проблем на фирмите за почистване, както и при почистването на сгради без асансьори.