Професионални почистващи системи

Професионални почистващи системи
Виж всички продукти ›

За Kaivac

Фирмата Кайвак е основана през 1997 г. Главната идея за основаването й е решаването на проблема с незадоволителната хигиена в тоалетните и кухните - най-чуствителните места в обществените сгради.

Задълбоченото проучване на проблема показа, че имиджа на една обществена сграда - ресторант, хотел, МОЛ, учебено заведение, болници, банка и т.н. е пряко свързан с хигиената на тези зони.

Същевременно, почистващия персонал ненавижда изпълнението на задълженията си в тези помещения.

Всичко това роди Kaivac No Touch Cleaning System - Система за почисване без докосване на замърсените повърхности с ръце.

Основателят на фирмата, г-н Робинсън, революционизира почистването на тоалетните, като комбинира миене под налягане, препарати, водозасмукване и др. инструменти върху една самостоятелна платформа.

Тази система на измиване е по-лесна, по-бърза и по-ефектиивна от всички друг методи.

Тази иновация в почистването се оказа перфектна не само за тоалетни, но след последващо развитие в инженеринга на системата, също така за коридори, стени, класни стаи, стълбища, кухни, фоайета и т.н.

Научи още за Kaivac ›